110a prac.obs.kon.
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:40- 8:25 TK 1A-1/2 przy.st.kom
JA 3a-2/2 j.niemiecki
JA 2I-2/2 j.niemiecki
  AT 1A-1/2 matematyka
2 8:30- 9:15 TK 1A-1/2 przy.st.kom
IK 2A-2/2 eks.urz.per
AT 1A-1/2 matematyka
KM 2C-2/2 r.k.rek
JA 1A-2/2 informatyka
3 9:20-10:05 AT 4a r_matematyka
AT 1B matematyka
KA 2F/Ż-1/2 tech.fryzj.
KA 1B-2/2 prac.fr
AT 2A matematyka
4 10:20-11:05 KM 1A-2/2 s.t.w.e.p.r
AT 2B-2/2 matematyka
KA 3b-2/2 tech.fryzj.
AT 2A matematyka
AT 4a matematyka
5 11:10-11:55 IK 2I-2/2 eks.urz.per
KA 2I-1/2 informatyka
  KA 1B-2/2 prac.fr
AT 3a matematyka
6 12:10-12:55     IK 2A pod.inf
IK 3a-2/2 sys.baz.
LI 4b matematyka
7 13:00-13:45 AT 2A r_matematyka
JA 2I/E-2/2 informatyka
KA 3b-2/2 tech.fryzj.
  IK 2I/E-1/2 pod.inf
8 13:50-14:35 KO 1B rel./etyka
JA 2C-2/2 j.niemiecki
ES 1D historia
LI 4b r_matematyka
 
9 14:40-15:25 RA 2A-1/2 eks.urz.siec
  GR 3b-2/2 j.o.z.f
JA 2C-1/2 j.niemiecki
 
10 15:30-16:15 GR 3b-1/2 j.o.z.g
    JA 2C-1/2 j.niemiecki
 
Obowiązuje od: 18.01.2021 r.
Drukuj plan
wygenerowano 15.01.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum